ایمان سواره

باغلاما
Brief info

تدریس در آموزشگاه موسیقی نُت

مدرس ساز باغلاما

سابقه 3سال تدریس این ساز

 

یک دیدگاه بگذارید